Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XZM2

XZM2
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Tra Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp Độ sâu gai (mm)
18.00R25 207A5 T/L 1666 510 90