Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XZE3

XZE3
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Bề rộng mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
10.00 R20  TT 7.5 6150/116 10900/116
147/143K
11.00 R20  TT 8 6700/116 12000/116
150/146K