Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XZE2

XZE2
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Bề rộng mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
275/80 R22.5  TL 7.5 6500/116 12000/116
149/146L
245/70 R19.5 TL 6.75 4480/112 8480/112
136/134M
9.00 R20  TT 7 5600/130,5 10600/130,5
144/142K
10.00 R20 TT 7.5 6150/116 10900/116
 147/143K
11.00 R20  TT 8 6700/116 12000/116
150/146K