Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XZA

XZA
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Mâm (in) Độ sâu gai (mm) Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Tải trong Đơn (Kg-km/h) Tải trong Đôi (Kg-km/h) Type
9R22.5 6 13 965 222 2060 - 120 1950 - 120 TL
133/131L