Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XTE2

XTE2
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Bề rộng mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
215/75 R17.5   TL 6 4360/123 8240/123
135/133J
235/75 R17.5  TL 6.75 5450/123 10300/123
143/141J
245/70 R17.5  TL 6.75 5450/123 10300/123
143/141J