Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XTA

XTA
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Mâm (in) Độ sâu gai (mm) Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Tải trong Đơn (Kg-km/h) Tải trong Đôi (Kg-km/h) Type
7.50R15 6 10.5 769 233 2180 - 90 2060 - 90 TT
135/133G