Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XSM D2+

XSM D2+
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Lớp bố Tra Type Mâm (in)
14.00R24 1* L5 T/L 24
17.5R25 2* L5S T/L 25