Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XHD1 B

XHD1 B
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 

Kích cỡ Lớp bố Tra Chỉ số tải trọng Chỉ số tốc độ Type Mâm (in)
18.00R25 2* E4 185/201 B/A2 T/L  25