Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XDY3

XDY3
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Bề rộng mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
11.00 R22.5  TL 7.5 3150/116 2900/116
148/145 K