Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XDE2

XDE2
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Bề rộng mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
11.00 R20  TT 8 6700.116 12000/116
150/146K
12 R22.5 TL 8.25 7100/123 13000/123
152/149L