Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

X-TERMINAL T

X-TERMINAL T
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Tra Type Độ sâu gai (mm)
280/75R22.5 168A8 T/L 31
310/80R22.5 175A8 T/L 30