Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

X-HAUL S

X-HAUL S
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 

Kích cỡ Lớp bố Tra Type Mâm (in) Bề rộng hông lốp (in)
21.00R33 2* E4 T/L  33 21