Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

X-CRANE

X-CRANE
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Tra Type
385/95R24 (1400R24) 170F T/T
385/95R25  170F T/L
445/95R25 (1600R25) 174F T/L