Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XTXL

XTXL
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ PR Tra Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp Độ sâu gai (mm)
35/65R33 4* E4/L4 T/L 2026 907 60