Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Otani

SA1000

Lốp xe thể thao đa dụng

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

235/75 R15     235/60 R17

215/70 R16     245/65 R17

235/70 R16     265/65 R17

245/70 R16     235/60 R18

255/70 R16     255/60 R18

265/70 R16     265/60 R18

225/65 R17

MK1000

Lốp xe tải nhẹ

Xuất Xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

185 R14C

195 R14C

195 R15C

MK2000

Lốp xe tải nhẹ và xe tải

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

195/70 R15C

225/70 R15C

195/75 R15C

205 R16C

215/75 R16C

235/65 R16C

KC2000

Lốp xe hiệu suất cao

Xuất Xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

205/55 ZR16     225/50 ZR17

205/60 ZR16     225/55 ZR17

215/60 ZR16     245/45 ZR17

225/55 ZR16     225/40 ZR18

205/45 ZR17     225/45 ZR18

205/50 ZR17     235/45 ZR18

215/45 ZR14     235/55 ZR18

215/50 ZR17     225/55 ZR19

215/55 ZR17     235/55 ZR19

225/45 ZR17     245/45 ZR19

EK1000

Lốp xe ô tô chở khách

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

165/65 R13     175/65 R15

175/70 R13     185/55 R15

165/60 R14     185/60 R15

165/65 R14     185/65 R15

175/65 R14     195/60 R15

175/70 R14     195/65 R15

185/60 R14     205/65 R15

185/65 R14     185/55 R16

185/70 R14     195/50 R16

195/70 R14

175/50 R15

 

EK2000

Lốp xe ô tô chở khách

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

205/65 R15C

205/65 R16

SA2000

Lốp xe địa hình

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

LT 245/70 R16

LT 265/75 R16

LT 265/65 R17

LT 265/60 R18