Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

UR279

UR279
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 Kích cỡ Lớp bố  Đường kính ngoài (mm/in) Bề rộng hông lốp (mm/in)  Áp suất hơi (kpa/psi)   Tải trọng tối đa (kg/ibs)
10.00 R20 16 PR  1084 / 41.3  278 / 10.9  800 / 115  (S) 3075 / 6780
150 / 146 K (D) 2725 / 6005
11.00 R20 16 PR  1084 / 42.5  286 / 11.3  825 / 120  (S) 3550 / 7390
150 / 146 K (D) 3000 / 6615
11 R22.5 16 PR  1084 / 41.3  282 / 11.1  850 / 123  (S) 3150 / 6945
148 / 145 M (D) 2900 / 6395
12 R22.5 16 PR  1080 / 42.5  296 / 11.7  850 / 123  (S) 3550 / 7825
152 / 148 L (D) 3150 / 6945
275/80 R22.5 16 PR  1018 / 40.1  280 / 11.0  850 / 123  (S) 3250 / 7165
149 / 146 M (D) 3000 / 6615