Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

UM816

UM816
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 Kích cỡ Lớp bố  Đường kính ngoài (mm/in) Bề rộng hông lốp (mm/in)  Áp suất hơi (kpa/psi)   Tải trọng tối đa (kg/ibs)  Bề rộng mâm (inch)
 Loại Độ sâu gai (mm)
11 R22.5 16 PR 1060 / 41.7 284 / 11.2 850 / 123 (S) 3150 / 6945 8.25 TL 20.8
148 / 145 L (D) 2900 / 6395
12 R22.5 16 PR 1095 / 43.1 300 / 11.8 850 / 123 (S) 3350 / 7165 9.00 TL 22.8
152 / 148 L (D) 3150 / 6945
275/80 R22.5 16 PR 1028 / 40.5 280 / 11.0 850 / 123 (S) 3250 / 7165 8.25 TL 20.8
149 / 146 L (D) 3000 / 6615
295/80 R22.5 16 PR 1064 / 41.9 300 / 11.8 850 / 123 (S) 3550 / 7825 9.00 TL 22.8
152 / 148 M (D) 3150 / 6945
315/80 R22.5 18 PR 1049 / 43.1 318 / 12.5 850 / 123 (S) 4000 / 8820 9.00 TL 22.8