Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

R172

R172
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI & SS Lốp bố Type
11.00R20 150/146K 16 TT
10.00R20 150/146K 16 TT