Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

OTANI R56

OTANI R56
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI/SS Lớp bố
20.5-25 6000/9500 kgs 50/10 km 20PR
25.5-25 7300/10900 kgs 50/10 km 20PR