Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

OTANI R55

OTANI R55
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI/SS Lớp bố
14.00-24 5600/13500 kgs 50/10 km 28PR
16.00-25 6700/11500 kgs 50/10 km 28PR
18.00-25 17000 kgs 10 km 40PR