Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

OTANI G44

OTANI G44
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật


Kích cỡ LI/SS Lớp bố
18.4-26 2650 kgs 40 km 12PR