Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

D265

D265
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Lớp bố LI/SS Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Độ sâu gai (mm) Áp suất hơi (Psi/Kpa) Tải trọng tối đa (kgs/Ibs) Tốc độ tối đa (Kph/Mph) Mâm (in)
15x6.00-6 4 61A3 T/L 366 155 3.2 30/210 257/565 15/10 4.50
16X6.50-8 4 64A3 T/L 406 165 5.0 28/190 280/615 15/10 5.375
18x6.50-8 4 71A3 T/L 457 163 4.8 28/190 345/760 15/10 5.00
18x9.50-8 4 78A3 T/L 462 235 5.7 20/140 425/935 15/10 7.00
20x10.00-8 4 87A3 T/L 508 254 6.2 22/150 545/1200 15/10 8.00
20x10.00-10 4 86A3 T/L 508 254 5.3 22/150 530/1170 15/10 7.00
24x12.00-12 4 99A3 T/L 610 304 6.2 20/140 775/1710 15/10 9.50
26x12.00-12 6 109A3 T/L 648 307 6.7 30/210 1030/2270 15/10 10.50