Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

OTANI C11

OTANI C11
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI/SS Lớp bố
7.50-16 2370 kgs 40 km 10PR
14X70-20 4005 kgs 40 km 12PR
8.25-20 3650 kgs 40 km 12PR
9.00-20 4060 kgs 40 km 12PR