Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

BRIDGESTONE VCHS

BRIDGESTONE VCHS
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Lớp bố Type
12.00R20 *3 T/T
12.00R24 *3 T/T
14.00R24 *3 T/T
14.00R24 TG *3 T/L
18.00R25 *3 T/L
18.00R33 *3 T/L