Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

AGILIS HD

AGILIS HD
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
7.5 R16 TL 6.00G 3000/101.5 5800/101.5
122/121L
8.25 R16 TT  6.50H 3600/98 6800/98
 128/126K